Kreativnost ali boniteta

Bilance so FOTOGRAFIJA podjetja. Potrebno je proaktivno računovodsko obravnava poslovnih dogodkov. Ne gre za popravljanje za nazaj, ampak za upravljanje, sklepanje poslov pred koncem leta.