V letu 2017 lahko uspešni delodajalci enkrat v koledarskem letu izplačajo del plače za poslovno uspešnost vsem upravičenim delavcem. Do višine 70% zadnje znane povprečne plače (PP: 70%=1.123,07€). To ne pomeni, da morajo vsi delavci dobiti absolutno enak znesek, temveč, da del plače prejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo pogoje.

Del plače za poslovno uspešnost lahko imenujemo 13. plača, božičnica, letna nagrada ipd…

To lahko storijo vsi, ki izpolnjujejo kriterije in merila za poslovno uspešnost in imajo dejanske pozitivne poslovne rezultate. Na Fursu pojasnjujejo, da to ne pomeni, da morajo vsi delavci dobiti absolutno enak znesek, temveč, da del plače prejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo pogoje.

Pogoji za davčno ugodnejše izplačilo so:

  1. da je pravica določena v splošnem aktu delodajalca, kjer so natančno določeni kriteriji in merila, s katerimi so delavci seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila božičnice ali
  2. da je pravica določena v kolektivni pogodbi

Božičnica oziroma nagrada za poslovno uspešnost, ki je določena v individualni pogodbi, torej ne more biti deležna ugodnejše davčne obravnave.

Ali lahko izplačamo v več delih? Lahko v dveh ali več delih, vendar davčno ugodneje le eno izmed teh izplačil.

PP sep 2017 = 1.604,38    70% = 1.123,07
Neto 874,87€      Strošek podjetja 1.371,27€