30.6.2017: Cilj rednih podjetniških srečanj je ustanovitev podjetniške skupine s 25 člani in članicami. Franci Adamlje z izkušnjami in znanjem pomaga pri snovanju nove skupine. Na rednih tedenskih srečanjih se podjetniki in podjetnice povezujejo med seboj in si pomagajo pri pridobivanju novih poslov. Link: http://www.bni-slovenia.com/