Bilance so FOTOGRAFIJA podjetja.

Predno gremo k fotografu, je dobro, da stopimo vsaj pred ogledalo, če ne še prej k frizerju in na nego in…

Potrebno je proaktivno računovodsko obravnava poslovnih dogodkov. Ne gre za popravljanje za nazaj, ampak za upravljanje, sklepanje poslov pred koncem leta.

Kaj je boniteta podjetja? Je pokazatelj v kakšni kondiciji je podjetje. Boljša boniteta je, če normalno poravnavamo svoje obveznosti, če nimamo dolgov.

Pomembno narediti pred koncem leta: pazimo na finančno kondicijo naših kupcev in dobaviteljev ter realno ocenimo njihovo sposobnost. Obratni kapital je pomemben odraz za banke, ker se pomembno poveča ali zmanjša bilančna vsota in posledično poveča ali zmanjša EBITDA (sinonim za uspešnost podjetja).

Kako pomembne so nastavitve in priprave in kako vplivajo na rezultat si lahko prikličemo npr. iz dirk moto GP ali kako vpliva priprava vinograda oz. kakšni morajo biti rezi trte zelo vpliva na letino.  Prav tako bo ta bilanca osnova za naprej in naj bo dobra.