Informacija o dopustu, ki jo vsi vaši zaposleni čakajo in je za vas dolžnost. 

Vsak delodajalec je dolžan najkasneje do 31. marca pisno obvestiti delavce o številu dni dopusta za tekoče koledarsko leto. Pred tem je seveda potrebno dopust ustrezno odmeriti.

Delodajalci to uredijo s pisno odločbo, ki jo vročijo delavcu in oddajo v obračun plač v računovodstvo.

Da bo pravočasno vam lahko pripravimo-pomagamo… racunovodstvo@adamlje.si