Obvestilo za fizične osebe: Če želite uveljavljati odbitek davka, plačanega v tujini, morate vložiti ugovor zoper informativni izračun dohodnine

Preberite si objavo (v skladu z 273. členov ZDavP-2), ki govori o tem, da se davčnemu zavezancu odbitek davka, plačanega v tujini, prizna pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če davčni zavezanec uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini, ali oprostitev tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma napovedi za odmero dohodnine.

Če tega ne stori v ugovoru pa ima tak zavezanec možnost, da zoper odločbo o odmeri dohodnine vloži pritožbo, v kateri uveljavlja tuj davek.

V skladu z 273. členov ZDavP-2, so sestavni del ugovora oz. napovedi tudi ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Republike Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, o osnovi za plačilo davka ter o tem, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan. Kot ustrezna dokazila glede uveljavljanja odbitka davka, plačanega v tujini, se štejejo listine, izdane s strani davčnega organa tuje države, ali drugi dokumenti, ki nedvoumno dokazujejo obstoj davčne obveznosti ali plačilo davka izven Republike Slovenije.

Če davčni zavezanec rezident ne uveljavlja odbitka davka, plačanega v tujini v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, mu davčni organ odmeri dohodnino, ne da bi se upošteval odbitek davka, plačanega v tujini. 

Preberite si celotno objavo tukaj.

(vir: http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/novica/ce_zelite_uveljavljati_odbitek_davka_placanega_v_tujini_morate_vloziti_ugovor_zoper_info_7856/)