Za vas, če ste normiranec ali normiranka.

Z normiranci sodelujemo kot svetovalci in spremljamo poslovanje normiranca, ga obveščamo o vseh spremembah zakonodaje ter za davčnega zavezanca vodimo evidenco prihodkov.  Za nosilca dejavnosti obračunava prispevke ter oddaja OPSVZ obrazce preko portala e-davki. V kolikor ima normiranec zaposlene delavce mu računovodja obračunava plače ter oddaja vse predpisane obrazce na DURS ter na AJPES. Po potrebi oddaja tudi ostale REK obrazce (npr. REK-2 za avtorske honorarje, najemnine,…). Vodi register osnovnih sredstev ter obračunava amortizacijo osnovnih sredstev.

Za normiranca je dobrodošlo tudi da mu računovodja vodi saldakonte kupcev in dobaviteljev (tudi prijava v AJPES-ov pobot). Konec leta pripravi in odda davčni obračun, vodi poslovne knjige za notranje poročanje, po potrebi tudi pripravlja letne računovodske izkaze za zunanje uporabnike (banka, razni razpisi,…) ter podjetniku posreduje informacije, ki podjetniku koristijo pri poslovnih odločitvah.

Po 1.1.2018 bodo normiranci – davčne novosti, objavljene dne 8.12.2017 v Uradnem listu RS št. 69-3267/2017. Ministrstvo za finance je sicer napovedovalo korenite spremembe pri obdavčitvi po sistemu normiranih odhodkov, vendar so bile na koncu sprejete samo nekatere.

Ø  Višina odstotka normiranih odhodkov ostaja na enaki ravni, kot do sedaj, torej 80% realiziranih prihodkov. Po novem pa bodo normirani odhodki omejeni še z absolutnim zneskom. Maksimalni normirani odhodki znašajo 40.000 EUR oz. 80.000 EUR pri podjetnikih, ki imajo obvezno zavarovano vsaj eno osebo za polni delovni čas, najmanj 5 mesecev v koledarskem letu.

Ø  Dodan je nov pogoj, ki določa kdaj mora podjetnik obvezno izstopiti iz sistema ugotavljanja davčne osnove po normiranih odhodkih. Podjetnik mora obvezno izstopiti iz sistema, če v dveh zaporednih letih doseže povprečno 150.000 EUR prihodkov. Podjetnik obvezno izstopi iz sistema normiranih odhodkov, če v dveh zaporednih letih skupno preseže 300.000 EUR prihodkov. Če želi ostati normiranec in če ga preseže v prvem letu, potem mora v drugem letu paziti, da njegovi prihodki ne presegajo te meje. Tretje leto teoretično spet lahko preseže prihodkovno mejo, četrto leto mora ostati pod njo itd.

Ø  V primeru povezanih oseb se bodo prihodki povezanih oseb seštevali, pri tem pa lahko podjetnik vedno dokazuje, da je njegova konkretna situacija pristna in da gre za tehtne poslovne razloge. Dokazno breme nosi podjetnik.

“Doing good and doing well!”